Welke regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderen binnenkort?

Vanaf 1 januari geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), hier liggen de regels rond arbeidscontracten en ontslag vast. Deze veranderingen zijn relevant voor zowel werkgevers als werknemers. WAB is in het leven geroepen om de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’ personeel te verkleinen. Op deze manier hoopt de regering dat werkgevers de keuze tussen vast of flex personeel niet baseren op kosten en risico’s, maar op de aard van de werkzaamheden. In zeker zin betekent dit dat een contract voor onbepaalde tijd minder vast wordt, het wordt dankzij WAB eenvoudiger om personeel te laten gaan. En flexibel werk wordt vanaf 2020 minder flexibel, waardoor de werkgever eerder geneigd zal zijn om tot een vast contract over te gaan.

Wat betekent nieuwe WAB 2020 voor werknemers?

Ben je actief als flexwerker dan is het belangrijk om te weten dat vanaf 2020 een werkgever jou 3 contracten in 3 jaar tijd (ketenbepaling) mag aanbieden. Voorheen was het toegestaan om 3 contracten in 2 jaar te ondertekenen. Na de 3 contracten in 3 jaar volgt een verplichte pauze van 6 maanden voordat je weer opnieuw in dienst mag treden.

Mocht jij een oproepkracht zijn let dan goed op. Met de nieuwe WAB in 2020 is de werkgever verplicht om jou 4 dagen van tevoren op te roepen voor werk. Mocht de werkgever zich hier niet aan houden, dan heb je het recht om het werk te weigeren. En mocht de werkgever binnen die 4 dagen het werk afzeggen, is hij wel verplicht om jou de uren uit te betalen. Houd dit dus goed in de gaten!

Na een jaar oproepwerk te verrichten moet de werkgever jou een contract aanbieden voor het gemiddeld aantal uren dat je in dat jaar per week hebt gewerkt. Wij raden daarom aan om altijd goed je gewerkte uren te noteren, zodat je zelf weet hoeveel uur je gemiddeld per week werkt en dus weet op welk contract jij recht hebt na een jaar.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Allereerst betekent de nieuwe WAB in 2020 dat je als werkgever een lagere WW-premie betaalt voor werknemers met een vast contract. De WW-premie voor werknemers met een flexcontract gaat omhoog en daarom is het aantrekkelijk geworden om werknemers een vast contract aan te bieden.

Kies je als werkgever voor iemand op payroll basis, dan is dat per 2020 financieel gezien misschien niet de meest aantrekkelijke keuze. Voor de payroll werknemers gelden namelijk met de nieuwe WAB vrijwel dezelfde regels als voor eigen werknemers, dus ook de secundaire arbeidsvoorwaarden gelden dan voor payrollers. En dat betekent dat er aan deze constructie meer kosten zijn verbonden dan voorheen.

Ook de regels rondom de transitievergoeding veranderen

De voorwaarden om een medewerker in vaste dienst te kunnen ontslaan worden met de nieuwe WAB 2020 minder streng en dat zal bij de werkgevers een drempel wegnemen in het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd.

Ook de regels rondom de transitievergoeding veranderen. Met de WAB heeft een werknemer direct vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Op dit moment geldt dat een werknemer minimaal 2 jaar in dienst moet zijn voor hij recht heeft op deze vergoeding. De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Conclusie

Voor zowel werkgevers als werknemers is de nieuwe WAB 2020 in het leven geroepen om voordelen te bieden.

De rechten en plichten van medewerkers zijn onder de loep genomen, er is gekeken naar hoe duurzame relaties kunnen worden verbeterd en hoe we meer richting financiële gelijkwaardigheid kunnen gaan.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, neem gerust contact met ons op. Ben je op zoek naar werk of zoek je personeel? Bij CRAFT Crew geloven wij in perfecte combinaties tussen opdrachtgever en werknemers, zodat beide partijen het maximale uit iedere doel en iedere klus kan halen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *